Wiadomość o śmierci śp. ks. Krzysztofa Kozakiewicza

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. ks. Krzysztofa Kozakiewicza, który posługę duszpasterską w naszej parafii pełnił przez ponad 16 lat.

Ks. Krzysztof Kozakiewicz na proboszcza parafii Brighton-Hove został delegowany przez Polską Misję Katolicką we wrześniu 1987 r. W liście powitalnym kapłan ten przedstawił się parafianom jako kapłan z doświadczeniem pracy w różnych parafiach Anglii od roku 1961. Podkreślił także, iż zamierza kontynuować dzieło swoich poprzedników, skupiając się nie tylko na aspektach religijnych, ale także narodowych i społeczno-kulturalnych. Parafianie dowiedzieli się również, że historia życia nowego kapłana podobnie do ich losów sięgała do czasów deportacji Polaków przez Sowietów. Jako czteroletnie dziecko wywieziony z rodziną na Sybir cudem uniknął głodowej śmierci i wraz z rodziną przedostał się przez Persję, Liban i Palestynę do Anglii. Potem znalazł się we Francji i rozpoczął studia teologiczne w Paryżu. Kontynuował je na uniwersytecie w Essex, uzyskawszy tam dyplom magisterski.

Ksiądz Kozakiewicz rozpoczął w Brighton redagowanie miesięcznego Biuletynu Informacyjnego, zawierającego sporo treści i wydawanego w profesjonalnej formie, która możliwa była dzięki wsparciu dyrektora/właściciela miejscowej drukarni Caldra House, Tadeusza Filipowicza. Biuletyn początkowo wysyłany był pocztą do zainteresowanych domostw w nakładzie aż 250 egzemplarzy.

W swojej pracy kapłańskiej ks. Kozakiewicz często przywoływał wzór Maryi – Niepokalanej Dziewicy, szerząc Jej kult wzorem założyciela parafii, ks. Tadeusza Wojtasa oraz przywołując przykłady z życia św. Maksymiliana Kolbego i nauki posyłane w świat przez Jana Pawła II. Swoich parafian namawiał od maja 1988 r. do wstąpienia do Ruchu Rodzin Nazaretańskich, który przez lata swojej pracy kapłańskiej coraz bardziej wspierał.

Ksiądz Kozakiewicz nawiązał również współpracę z parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Celem była – jak głosił eksponowany na ścianach Domu Polskiego Dokument Bliźniactwa – „kooperacja religijno-społeczna i pomoc w budowaniu Kościoła na wzór wileński”.

Wielokrotnie w Biuletynach Parafialnych proboszcz zachęcał swoich parafian do tworzenia jednej zintegrowanej parafialnej rodziny. Próbował aktywizować młodszych poprzez organizację spotkań ze Świętym Mikołajem oraz włączył się w organizowanie małej szkółki parafialnej. Nawoływał również do pamięci o osobach samotnych i starszych. Dbał, by zorganizowane były dla nich dowozy na większe uroczystości i święta – „by nie przeżywali ich w smutku”. Nakazywał również organizowanie dla nich specjalnych obiadów kolędowo-opłatkowych i tzw. „święconego”.

Za kadencji ks. Kozakiewicza zarząd Komitetu Parafialnego intensywnie pracował nad modernizacją Domu Polskiego, w którym odbywały się nie tylko prace kancelarii parafialnej, ale także spotkania kulturalno-oświatowych i towarzyskie, a nawet sklep z polskimi wyrobami mięsnymi, wędlinami i polskim pieczywem. Dom Polski tętnił w tym czasie życiem do tego stopnia, że nie wszyscy chętni znajdowali w nim miejsce na uroczystościach rocznicowych czy polonijnych spotkaniach. Zakończeniu prac remontowych jesienią 1996 r. towarzyszyła uroczysta msza święta przy zapalonej świecy przywiezionej z sanktuarium w Aylesford oraz przy kopii obrazu Jezusa Miłosiernego, który został zawieszony w odnowionej kaplicy Domu Polskiego.

Pod kapłańską opieką ks. Kozakiewicza pozostawały skupiska Polonii na wybrzeżu od Southampton, przez Littlehampton, Goring, Worthing, Hove, Brighton, i Hastings aż po Crawley.

W roku 1999 wiele polskich wspólnot miało okazję przeżywać niesamowitą wizytę. Także parafianie z Brighton-Hove, Crawley i Goring-by-sea w dniach 8-14 lutego doczekali się peregrynacji obrazu Matki Bożej Kozielskiej.

Szczególną uroczystością było 50-lecie Polskiej Wspólnoty Parafialnej Południowo-Wschodniego Wybrzeża Anglii, która odbyła się 17 listopada 2001 r.

Ks. Krzysztof Kozakiewicz opuścił parafię w Brighton-Hove jesienią 2003 r. po szesnastu latach pracy.

W ostatnich latach przebywał w Kołobrzegu. Zmarł 24 grudnia 2017 roku a pogrzeb odbył sie 28 grudnia 2017 w Kołobrzegu.

Wdzięczni za lata posługi w naszej parafii, za wszystko, co tu udało się zbudować, za doprowadzoną do skutku rozbudowę Domu Polskiego módlmy się za duszę ŚP. ks. Krzysztofa Kozakiewicza. Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie…