Duszpasterz

Kochani parafianie i sympatycy duszpasterstwa w Sussex i Kent.

Kierując się modlitwą Sw. J.H. Newmana życzę wam i sobie aby tutaj na obczyźnie dalej towarzyszyło nam Światło Pana Zmartwychwastałego. Niech On wzmocni naszą wiarę, niech pomoże nam odkryć sens tego co teraz przeżywamy oraz niech nasze serca napełni swym pokojem i nadzieją na lepsze jutro. 
Z całego serca dziękuję Wam za waszą obecność w tutejszej rozległej parafii, za wasze modliwy, zaangażowanie oraz wsparcie duchowe i materialne.

ks. Tadeusz Białas
Tel: 01273 720 069,
Mob: 07789 897 003
E-mail: brighton@pcmew.org

PROWADŹ MNIE ŚWIATŁO

by John Henry Newman.

Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,
Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Ty mię prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.

Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,
Światło odwieczne.
Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać
Swą własną drogę.
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata,
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.

Tyś zawsze trwało, gdym przez ludzką ciemność,
Przez bór, pustynię
Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną,
Aż noc przeminie,
Aż świt odsłoni te drogie postacie,
Którem ukochał niegdyś, którem stracił.