Ogłoszenia Parafialne

 1. Przypominamy zasady uczestnictwa we mszy świętej w kaplicy i w kościołach w czasie trwającej epiemii: przy wejściu do kościoła należy zdezynfekować ręce, w kościele obowiązuje zakrycie twarzy: ust i nosa maseczką lub innym adekwatnym nakryciem, zachowanie dystansu 2m lub co najmniej 1m w ławkach. W kościele jak i przed kościołem nie wolno gromadzić się w grupach większych niż 6 osób. Nie należy gromadzić się przed budynkiem kościoła. W celu pomocy w „Track and Trace”, należy pozostawić dane osobowe: nazwisko + numeru telefonu i daty mszy świętej, gdyby pojawiło się ognisko pozytywnych wyników testów. W kościele w Crawley można zostawić dane wczytując QR za pomocą aplikacji NHS. W pozostałych kościołach dane zbierają stewardowie. Po każdej mszy św. prosimy o pomoc w dezynfekcji ławek.

 2. Ze wzgledu na covid-19 nie możemy wrócić do dodatkowych nabożeństw, spotkań modlitewnych oraz towarzyskich w Domu Polskim i pozostałych ośrodkach duszpasterskich. Jednak z Bożą i ludzką pomocą udało się zorganizować I komunię św. dla naszych dzieci. Podziękowanie składam wam drodzy rodzice za wasz trud przygotowania i solidne zaangażowanie. W miarę możliwości przyprowadzajcie dzieci na msze św. oraz przypominajcie im o korzysztaniu z sakrametów św.

 3. Dziękuję za pracę stewardów i dalej proszę o pomoc w wydezynfekowaniu ławek po każdej mszy św.

 4. Okazja do spowiedzi św. przed i po mszy świętej, także w kaplicy Domu Polskiego oraz umawiając się telefonicznie z księdzem.

 5. Do końca października trwają zapisy dzieci na katechezę przygotowującą dzieci do
  I Komunii św. Harmonogram spotkań będzie podany po mszach św. niedzielnych.

 6. Bardzo dziękuję za ofiary składane na utrzymanie parafii i proszę o dalsze. Można także dokonywać przelewu na konto parafialne.
  Konto parafii: Polish Catholic Mission in Brighton, Account Number: 00616512, sort code 30 94 57. Dane konta można również znaleźć na stronie parafialnej. Bóg zapłać.

 7. Zachęcam do zamawiania intencji mszalnych za żyjących i zmarłych.