Gazetka Parafialna

Listopad miesiącem szczególnej modlitwy za zmarłych

W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o duszach ŚP. zmarłych. Możemy nie tylko powierzyć ich w naszej osobistej modlitwie czy zamówić mszę świętą, ale polecamy ich w modlitwach wypominkowych.

Proszę wypełnić kartki wypominkowe i przynieść je po mszach świętych lub nadesłać pocztą

Za wszystkie ofiary składane razem z kartkami wypominkowymi, Bóg Wam zapłać. Będę odczytywał nazwiska wspominkowe i modlił się za dusze zmarłych wraz ze zgromadzonymi parafianami przed mszami świętymi lub po mszach. Zachęcam także do udziału w modlitwach na lokalnych cmentarzach.

Uroczystość ku czci Wszystkich Świętych – 1 listopada (niedziela).

Msze święte tak jak w każdą niedzielę.

Msza święta ze wspomnieniem wszystkich zmarłych – 2 listopada (poniedziałek), kaplica w Domu Polskim o godz. 10.30 oraz o 18.30

Wspólna modlitwa z poświęceniem grobów zmarłych na cmentarzach:

w Hove – 31 października (sobota) od godz. 11.00

w Brighton (Bear Road i Woodingdean) – 4 listopada (środa) od 11.30

w Crawley – 6 listopada (piątek) od godz 12 (RH11 7JB)

Wierzę w świętych obcowanie

Co znaczą te słowa, które od dzieciństwa wypowiadamy w codziennym pacierzu? Mówią nam one, że pomiędzy nami, którzy żyjemy na ziemi, a świętymi i błogosławionymi w niebie oraz duszami w czyśćcu, istnieje wieloraki związek. Te trzy społeczności nawzajem siebie potrzebują i nawzajem sobie służą.

Zatrzymajmy się najpierw przy świętych i błogosławionych, a więc przenieśmy się myślą i sercem do nieba. Najświętszą ze świętych jest, jak sama nazwa wskazuje, Matka Najświętsza. Czego Ona od nas oczekuje? Pragnie, abyśmy ją czcili, czyli zachwycali się jej pięknem i wychwalali jej doskonałość i pełnię łaski. A czego my od Niej oczekujemy? Tego, że Ona przyjmuje nasze modlitwy i swoim autorytetem popiera je u Boga. Czyli liczymy na Jej orędownictwo.

W październiku, miesiącu maryjnym, pomyślmy o trzech sanktuariach maryjnych: jednym ogólnoświatowym i dwóch ogólnopolskich. Sanktuarium ogólnoświatowym jest Fatima. Październik to miesiąc zakończenia objawień fatimskich. W Fatimie Matka Najświętsza upomniała się o różaniec. W tym miesiącu wspólnie odmawiamy róźaniec po mszach oraz módlmy sie razem na różańcu w domach.

Bohaterka jednej z ksiąg Pisma Świętego, oblubienica z „Pieśni nad Pieśniami”, wypowiada słowa: „Czarna jestem, lecz piękna”. Ks. abp Grzegorz Ryś w książce „Moc wiary” słowa te odnosi do obrazu Czarnej Madonny na Jasnej Górze. W październiku przenośmy się często duchem na Jasną Górę. Choć to daleko stąd, dla Maryi odległość nie jest przeszkodą dla bycia z nami.

Chciałbym wspomnieć również o innym mniej znanym sanktuarium maryjnym w Polsce. Jest to sanktuarium w kościele Księży Jezuitów w Warszawie, na Starym Mieście, bardzo blisko Katedry, z cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej. Wspominam o tym miejscu kultu Maryi ze względu na pandemię, ponieważ Matka Boża w tym sanktuarium „wyspecjalizowała się” w wypraszaniu odwrócenia pandemii. Zacytuję fragment książki Ewy Storożyńskiej i Józefa Bartnika SJ „Matka Boża Łaskawa a cud nad Wisłą”: „W roku 1705, gdy do Warszawy zbliżała się epidemia dżumy, wznowiono procesje pokutno-błagalne… lud błagał o ratunek swoją patronkę:

„A któż powie, iluś chorych uzdrowiła

Od bram śmierci wybawiła

Boska Lekarko…”

Gorące modlitwy ludu bożego wzruszyły serce Najłaskawszej z Matek, bo nadspodziewanie szybko epidemia całkowicie ustała”. To tylko jeden z przykładów na skuteczność wstawiennictwa Matki Bożej Łaskawej z Warszawy w intencji ustania epidemii. Do naszych modlitw o ustanie pandemii możemy więc włączać wezwanie: „Matko Boża Łaskawa – módl się za nami”.

Kiedy skończy się miesiąc październik będziemy mogli oddawać cześć świętym, wszystkim świętym. Również tym którzy nie zostali kanonizowani lub beatyfikowani, ale są w niebie. Oni również oczekują od nas czci oraz gotowi są nam pomagać. Ksiądz Jan Twardowski w wierszu: „Matka Teresa z Kalkuty” modlił się:

„Matko Tereso z Kalkuty

biało – niebieska

bliższa

bo w niebie już mieszkasz

z trądem… chorobą

nikt nie jest samotny z tobą”

Święci przebywający w niebie są nam o wiele bliżsi dzisiaj niż wtedy, kiedy żyli na ziemi.

Również ksiądz Twardowski napisał kiedyś: „umarli są uparcie obecni!”. Natomiast święta siostra Faustyna w Dzienniczku napisała, że pojedyncze dusze zmarłych ukazywały się jej prosząc o modlitwę, a po jakimś czasie przychodziły znowu, aby podziękować za modlitwę i oznajmić, że zostały wybawione z czyśćca.

Mamy więc program duszpasterski i program naszych modlitw na pozostałe dni października i cały miesiąc listopad. Chcemy czcić Matkę Najświętszą i świętych. Chcemy za ich przyczyną wypraszać wszelkie łaski, a zwłaszcza ustanie pandemii. Chcemy również modlitwą i zyskiwaniem odpustów przyczyniać się do skrócenia czyśćca duszom zmarłych, które jeszcze nie osiągnęły nieba. Nasze modlitwy nie są bezinteresowne. Zarówno Matka Najświętsza, święci, jak i dusze czyśćcowe mogą nam się z nawiązką odpłacić jako nasi orędownicy.

Ogłoszenia Parafialne >>