List w sprawie dostępu do Mszy Świętej

Jak prawdopodobnie już wiecie, w UK planowane jest otwarcie miejscu kultu religijnego 4 lipca, wyłącznie w celu modlitwy indywidualnej.

Wielu z nas tęskni za Eucharystią. Wielu z nas pragnie przystąpić do sakramentu spowiedzi.


Zamknięcie kościołów na Eucharystię w obecności wiernych powoduje, że niektórzy nie mogą pożegnać zmarłych bliskich w sposób zgodny z tradycją i głosem serca, co tylko pogłębia odczuwany przez nich ból.

Są też tacy, którzy chcieliby ochrzcić dziecko. Inny chcieliby wziąć ślub.

To wszystko w dniu dzisiejszym jest niemożliwe. Wielu z nas chciałoby zmian w tej kwestii, zadając sobie pytanie, dlaczego tak surowe obostrzenia nie dotknęły innych miejsc i okoliczności. Wierzymy, że przy zachowaniu pewnych środków ostrożności i modyfikacji liturgicznych, można by udostępnić kościoły dla wiernych nie tylko na modlitwę indywidulaną, lecz również na Mszę św. z ludem.

W tej sprawie IPAK zwrócił się o pomoc do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii, kard. Vincenta Nicholsa. Nasz list i odpowiedź Jego Eminencji można przeczytać na stronie internetowej IPAK-u. Poradzono nam zwrócenie się do Sekretarza Stanu w tej sprawie.

Nie jesteśmy pewni, czy nasz głos będzie słyszalny w ministerstwie, które decyduje o sprawach związanych z miejscami kultu religijnego. Dlatego też Zarząd IPAK-u przygotował wzór listu do Sekretarza Stanu. Jeśli ktoś zgadza się treścią listu i zawartymi tam postulatami, może go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą do Sekretarza Stanu.

Z poważaniem,
Zarząd IPAK-u
Instytut Polski Akcji Katolickiej

Wzór listu do Sekretarza Stanu do pobrania w formacie pdf